ذهن دانیالی

اگر در حرف زدنش مطالب خنده دار و طنز گونه زیاد به کار میبرد

دلیلی ندارد به این دلیل تو هم دهنت را باز کنی و قاه قاه بخندی و بگویی... !

چیزی که تلخ است را که حتمآ نباید تلخ ریخت توی حلقومت تا حالیت شود تلخ است.

نوشته شده در تاريخ شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ توسط دانیال | پيام ها ()