ذهن دانیالی

شاید باید جور دیگری بود...

---

از هیچکدام از پست هایم انتظار خوانده شدن و یا نظر گذاشتن، ندارم...

به همین دلیل ممکن است روزی چند مطلب بنویسم و یا هیچ ننویسم.

و ممکن است نصف خط باشد و یا سه خط. یا هم بیشتر!

به هر حال، همین.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ توسط دانیال | پيام ها ()