ذهن دانیالی

آیا مشمول می تواند در حین تحصیل برای اخذ معافیت پزشکی اقدام نماید؟

خیر ، می بایست بعد از اتمام تحصیلات  برای معافیت پزشکی اقدام نماید مگر اینکه در خواست پزشکی خود را قبل از ثبت نام و شروع سال تحصیلی (مهرماه) در دانشگاه ارسال نموده باشد.

آیا پای پرانتزی معافیت دارد؟

بلی بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر فاصله بین دو زانو اگر بیشتر از 10 سانتی متر باشد با تشخیص شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا می تواند معاف دائم از خدمت باشد.

آیا مشمول دارای معافیت موقت می تواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد؟

بلی ،اگر چنانچه مشمول بدون غیبت اولیه باشد و فرصت تعیین شده در معافیت موقت به اتمام نرسیده باشد امکان ادامه تحصیل در دانشگاه در صورت پذیرفته شدن در آزمون وجود دارد.‌البته چنانچه بدون غیبت اولیه باشد

خیال باطل

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ توسط دانیال | پيام ها ()