ذهن دانیالی

نه اشتباه نشه دوباره رو ما چیزی ریخته نشده...

خواستم فقط بگم از زمانی که پرنده رو ما...نیشخند سه تا اتفاق خوب افتاده!

یکیش همین کادوهای دیروز...

لبخندنیشخند

 

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ توسط دانیال | پيام ها ()