فرهنگ ایده دزدی

اینجا همه ایده های همدیگه رو میدزدن.

آرزوهای همدیگه رو کش میرن.

هدف های همدیگه رو کش میرن.

عقاید همدیگه رو کش میرن.

اینجا کسی از خودش ایده نداره...

/ 0 نظر / 12 بازدید