بی خوابی های شبانه

به یاد آن چشم ها و آن قلب زیبایش... سست می شود اراده ام که مبادا، احساسات مرا از او دور کند...

/ 1 نظر / 12 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم