روح بیننده

او گفت

روحی به بزرگی روح تو ندیدم

آنها گفتند

اشتباه میکنی

و من

از او و آنها تشکر کردم

زیرا به من توجه کردند

به او گفتم

روحی که بزرگ دیده شود نشان از بزرگی روحه بیننده دارد

دوسته من.
_________________

شاید به شکل و زاویه ی دیگه ای نوشتم این متن رو.

اما فعلآ دوست دارم این شکلی خشک و ساده باشه.

/ 4 نظر / 6 بازدید
ارغوان!

[دست][دست][دست]

رایان

[نیشخند]

مهرنوش

چه جلب ، معنی خشک رو هم فمیدیم.

مرجان

یه جورایی همون چشمات قشنگ میبینه؟!