گم گرده ایم ذهنمان را

زمانی بود که این ذهن هر مطلبی را بیان نمی کرد. زمانی بود که بسیار تودار بود.

برای خودش رسم و رسوماتی داشت که شدیدآ به آنها پایبند بود.


پی نوشت: همین!

/ 0 نظر / 9 بازدید