شما نه! تو

شاید باید جور دیگری بود...

---

از هیچکدام از پست هایم انتظار خوانده شدن و یا نظر گذاشتن، ندارم...

به همین دلیل ممکن است روزی چند مطلب بنویسم و یا هیچ ننویسم.

و ممکن است نصف خط باشد و یا سه خط. یا هم بیشتر!

به هر حال، همین.

/ 5 نظر / 10 بازدید
ارغوان!

از شما هم انتظار نمی رود ، همیشه رو مود آپ کردن باشید. ولی امروز که داشتم وبلاگ قبلیمو می خوندم از اولش ، دیدم هی چند باری در تعداد تقریبا زیادی، هر وقت یه مدت آپ نمی کردم ، یکی از کسایی که شروع می کرد به غر زدن بهم، تو بودی[نیشخند]

کوچولوترین ستاره

وقتی که سرحالی همیشه آپ میکنی. و میشه فهمید که اون روز را چگونه گذراندی .ولی هیچ کس انتظاری نداره که شما هروز آپ کرده باشید[گل][گل]

رویا

یعنی نخونیمت؟ آره؟[زبان]

آلا

همین که واسه دل خودت مینویسی نوشته هاتو قابل خوندن کرده... قابل پسندیدن و خوش اومدن[لبخند]

رویا

پس بخونیمت ولی نظر نذاریم؟[چشمک]