آزاده

چرا باید راهی رو پیش رفت که بهش هیچ اعتقادی نداری و وجودش هم برات مهم نیست؟

چون گذاشتیم طرز فکر دیگران و جامعه برای زندگی شخصی ماها تصمیم بگیره؟

شاید چون قبل از اینکه فکر کنیم ما چی می خوایم؟ به این فکر می کنیم که دیگران نسبت به اون کار چه فکری دارند و بعد تصمیم میگیرم.

آیا ارزش داره برای مردم و جامعه ای که فرق هر را از بر تشخیص نمی دهند, مسیر زندگی خودمون رو تغییر بدیم و زندگی و عمر خودمون را با ناراحتی و عذاب پیش ببریم؟

قسمت تلخ در این جا است که حتی دوستان و هم سن و سالان خود ما هم همچین نگرش هایی دارند...

/ 0 نظر / 15 بازدید