دوستیه آینده

از هیجان اینکه آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد لذت میبرم

چه اتفاقات بد ،چه خوب.

دوست دارم کشتی بگیرم باهاشون.

حتی اگه زورم به بعضی جاها نرسه باز هم دوستش دارم.

اصلآ همین که بعضی جاها زور ما نمیرسه قشنگش میکنه.

فقط نکته اینجاست که

من باید حتمآ زوره رو بزنم...


/ 1 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

[گل]امید وارم آیندت خوب باشه که احتیاجی به زور نباشه .لذت شو ببری