دستمال کاغذی...

وقتی که گزینه ای

انتخاب میشی

پس زده میشی

دوباره انتخاب میشی

دوباره پس زده میشی

به این می گن "دستمال کاغذی احساسات حالی به حولی" .

/ 0 نظر / 12 بازدید