خودخواهانه 2

چندی به این ذهن گفتند عاشقانه های دلتان خودخواهانه و مالکیت پسند است.

فرمودیم بر منکرش لعنت !

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرجان

اینجا فقط چنتا سوال میمونه واسه آدم!