گرسنه ی دل

دلمان احساس تهی بودن می کرد. با خود می گفتیم آخر چرا؟ رسم زمانه این نباید باشد, اینکه بگذارند اصلآ تهی شود... در همین فکرهای خاص بودیم که یادمان آمد نه شام دیشب را خورده ایم نه ناهار امروز را...

پ.ن: و نه شام امشب را! 

/ 2 نظر / 7 بازدید
مرجان

even sadder than your posts these days?! پ.ن: و نه شام امشب را!

مرجان

خودت گفتی که غمگینه... اما بدون از این پست غمگین تر نیست :)