اقتصاد رمضانی

-مردم هنوز ضعفه روزه دارن از دیروز تا امشب هیچی دشت نکردم...

اوه!‌

-دارم دق میکنم .خودم رو به کاری مشغول میکنم که حرص نخورم...

آخ

/ 2 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

خوب با موبیلت بازی کن حوصله ات سر نره یا بقول رایان مکعب روبیکم خوبه[زبان]

آلا

مثل اینکه تو این ماه هیشکی دشت نمیکنه چراا؟