جو سینوسی است

در اینجا جو کماکان سنگین است.

وبلاگ نه.خونه.

نمیدونم هفته ی دیگه چجوری باهاشون رفتار کنم.چی بگم بهشون.

در اینجور مواقع آدم دلش میخواد فقط بخوابه.کسی نیاد سراغش.باهاش کاری نداشته باشه.

جای همه خالی... غذایی زدیم به رگ تند بود خفن.اشتهام باز شد.حیف که سیر نشدمنیشخند

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
شبنمکده

چون قاصدک رها عشق است بي صدا در آمدن ولي غوغا کند به پا وقتي که مي رود يکباره از دلت وقتي که مي شوي در کوچه ها رها

ارغوان!

مطمئنی تانژانتی کتانژانتی چیزی نیس؟؟؟ این طور که بوش میاد انگار کسکانت بید[نیشخند]

مرجان

دقیقا چطوری میشه؟ بستگی داره به صفر میل کنه یا بی نهایت!