پرنده ی... دو!

نه اشتباه نشه دوباره رو ما چیزی ریخته نشده...

خواستم فقط بگم از زمانی که پرنده رو ما...نیشخند سه تا اتفاق خوب افتاده!

یکیش همین کادوهای دیروز...

لبخندنیشخند

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
ارغوان!

تا باشه همیشه از این چیزا باشه. یعنی منظورم گرفتن کادو و این حرفاست[چشمک]

رایان

باید چی کار کرد تا پرنده رو آدم چیز کنه؟! [نیشخند]

کوچولوترین ستاره

خوب همیشه برو بیرون تا پرنده بیاد و بهت خوش بگذره[نیشخند]

zaq

حالا مثلا اگر پرنده ای بر سرت نمیکرد، كادو بهت نميدادند؟