هیجان گم گشته ی ما

این ذهن ما چندی است بدجوری هوس هیجان کرده است.

هیجان سرعت حرکت با اسکیت

هیجان فوتبال در دقایق آخر بازی

هیجان بالا رفتن از کوه و پرش از صخره ای به صخره دیگر...

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرجان

هیجان ترن هوایی! هیجان شیرجه در آبِ یخ! هیجانِ اومدن تابستون از الان... به این تابستون خیلی امیدوارم... تابستون با موقعیت های های ریسک! :دی

های های ریسک خونده میشه! الان دیدم لول