آب. صبحانه. بدن

افتادی توی آب؟

نوش جانت.

به من چیکار داری خب؟!

_____________

غذاااا بدین من

بده نووونووووووو

بزن سنگووووو

_____________

میلاد ندو خسته ای!

اوه میلاد قلبم داره میزنه!

 


خاطرات امروز صبح بود...

/ 3 نظر / 4 بازدید
ارغوان!

یه جوری نوشتی داره می زنه ، انگاری تا حالا نمی زده[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

کوچولوترین ستاره

[قهقهه][قهقهه].مرسی که خط کوتاه می نویسید[گل]