موج

ملتمس نیستم

اما خیلی دوست دارم یک سری اتفاق ها بیفته...

شاید فعلآ اینطور باشم؟هان؟

---

پیلیز دنت اسک می : وات ؟!‌

/ 4 نظر / 5 بازدید
ارغوان!

Can I ask why?[نیشخند]

رایان

خب مثل من دعا رو بیفایده می‌دونی حتما.

آلا

what?[نیشخند]

یامین

[سوال][نیشخند] OK !!!