در حده پوف !

اگر اینطوری میشد. اونطوری میکردم‌!

اگر اون حرف و نمیزد. اینطوری نمیشد!

اگر...

و بازم اگر...

پوف !

/ 5 نظر / 6 بازدید
آلا

ولی اگه اونطوری میشد چی میشدااا;)

ارغوان!

و اگر.

کوچولوترین ستاره

خوب باید یطوریشه تا ادم متوجه شه

مرجان

و در كل اگر توجيه وجود نداشت من يكي رسما ميمردم... و بازم اگر...

کوچولوترین ستاره

ولی باید بشه تا تجربه شه فقط عقل داشتن کافی نیست