چایی که سرد بشه از مزه میفته !

انقدرم که ذهنمون مشغول ذهنمون شد تا حواسم پرت شد و چاییمون یخ کرد!

چرا هنوز تکنولوژی به حدی نرسیده که اراده بکنیم یه اتفاقی بیفته؟

مثلا من الان اراده کنم و چاییم خود به خود گرم بشه...

/ 1 نظر / 15 بازدید
مرجان

به نظرم تا مدت ها پست هات واسم خوشاینده، و نیازی به فحش دادن نیست... حتی اگه طعم مزخرفه چایی سرد و یادم بندازه، اونم وقتی که یه جورایی تلخ میشه!