مسخره می فهمی

اگر در حرف زدنش مطالب خنده دار و طنز گونه زیاد به کار میبرد

دلیلی ندارد به این دلیل تو هم دهنت را باز کنی و قاه قاه بخندی و بگویی... !

چیزی که تلخ است را که حتمآ نباید تلخ ریخت توی حلقومت تا حالیت شود تلخ است.

/ 6 نظر / 4 بازدید
ارغوان!

این رضا کیه؟؟ هنگ کرده بوده بخش نظرات دستگاهش؟؟[نیشخند] --------- اینم از اون آپ های خفنت بود ها.[چشمک]خوشمان آمد.[دست][مغرور]

کوچولوترین ستاره

چه شاکی بودی سر این پست

رایان

خرده نگیر خنده همیشه دلیل بر نگرفتن نیست.

آلا

اهمممم...

zaq

العاقل ُ بل اشاره و الاحمقُ بل مشت و لگد. قال zaq (ع)

رویا

نمی فهمه دیگه..چه می شه کرد؟