ERROR!

تا جایی که ممکنه به راه حل یک مشکل فکر می کنم و وقتی که براش راهی پیدا نمی کنم دیگه بیخیالش میشم برای اون روز، می زارم دو روز دیگه میرم سراغش، تو کمتر از یک ساعت اونوقت حلش می کنم!
راه حل وقت گیریه. اما همیشه جواب داده.

/ 0 نظر / 12 بازدید