حاضر جوابی

هیچ وقت از اینکه به زمان قبل برگردم، زمانی که هرکی هرچی میگفت

تو یک ثانیه جوابش رو میدادم طوری که دیگه حرفی برای گفتن برای طرف باقی نمی موند،

مـــ.تــ.نـــ.فــ.ـر.م

هنوز هم گاهی یادم میره از این کارم بدم میاد و بعضی مواقع انجامش میدم!

چشم

/ 5 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

ناراحت نباش چیز خوبی باور کن [نیشخند]من بعضی وقتا انجام میدم البته همیشه به شوخی[زبان]

ارغوان!

[متفکر]

مهرنوش

جمله ات گیج کننده است. :d

آلا

هیچ وقت متنفری؟؟؟!!! تو عالم شوخی همچینم بد نیست...مگه اینکه دیه خیلی ضایع کن باشه... بازم ضایع کردن بعضی جاها بد نیست...

رایان

بهت نمیاد انقدر تند باشی!